לצורך הסכם סודיות זה, הוטטלקום, חברות האם וחברות הבנות שלה יכונו להלן הקבלן. צד הלקוח מתייחס למשתמשי המוצרים והשירותים של הקבלן.

1. מידע שנאסף

הקבלן אוסף מידע מסוגים שונים לצורך ניהול יעיל של מוצרים ושירותים וכן לשיפור איכותם.

הצד הספק אוסף מידע במהלך הרישום, הכניסה והשימוש במוצרים ובשירותים שלנו. אנו עשויים לקבל מידע גם ממוצרי צד שלישי אם הדבר מותר על פי חוק.

הקבלן אוסף מידע בדרכים שונות, לרבות טפסי אינטרנט, עוגיות, הודעות כתובות למערכת התמיכה וכו'.

2. שימוש ואחסון של מידע אישי

הספק משתמש במידע שנאסף כדי לנהל ולשפר את המוצרים והשירותים המוצעים.

הצד הקבלן יכול להשתמש במידע זה כדי לתקשר עם צד הלקוח, למשל, ליידע על שינויים חשובים בעבודה או עדכון רשימת השירותים.

פעולות הקבלן מכוונות לאחסון מאובטח של מידע אודות המשתמשים. הוא אינו מקבל או מאחסן מידע פיננסי כלשהו על תשלומי לקוחות.

הצד הקבלני אינו חושף בפני הלקוח מידע סודי אודות הצד בשום צורה, למעט המקרים המתוארים במדיניות הפרטיות.

הקבלן נוקט בכל האמצעים הנדרשים להגנה על מאגר הלקוח. שיטות הגנה על מידע וכלי ההצפנה בהם נעשה שימוש הינם סוד מסחרי ואינם כפופים לחשיפה.

צד הקבלן שומר את כל המידע המתקבל מצד הלקוח רק למשך הזמן הדרוש למטרות המוסכמות, ומשתמש בו רק כפי שהוסכם בהסכם סודיות זה. אז המידע הזה יימחק ממערכת הקבלן.

3. תנאים לחשיפת מידע על הלקוח

הצד המבצע רשאי לספק מידע כללי ואנונימי (להלן: מידע שאינו מכיל נתונים מותאמים אישית) לצדדים שלישיים, במסגרת המוסדרת בחוק הבינלאומי. דוגמה להגשה כזו היא סטטיסטיקה שנאספת על ידי גוגל מאתר דרך קוד גוגל אנליטיקס.

החריג לכלל זה הוא גילוי מידע מסיבות משפטיות. הצד המבצע ייאלץ לחשוף את הנתונים האישיים שלך בתגובה לדרישה יעילה, חוקית וסבירה מגורמים ממשלתיים.

4.שינויים בנתונים האישיים של הלקוח

הלקוח יכול לשנות או לעדכן מידע אישי על ידי ביקור בחשבונו האישי. בחלק זה היא תוכל לבצע את כל העדכונים הדרושים. בנוסף, הלקוח יכול לשנות או לעדכן מידע אישי על ידי שליחת הודעה אלקטרונית בכתב עם דרישות למייל [email protected].

בקשות לשינוי ומחיקת נתונים אישיים של הלקוח ייענו תוך 30 יום ממועד קבלתן.

5. תנאי שימוש

בשימוש בשירותים ובמוצרים של הקבלן, הלקוח מסכים לתנאי הסכם הסודיות. ניתן לשנות תקנון זה בכל עת באופן חד צדדי, אך לא לפני פרסום מידע כאמור באתר האינטרנט של הקבלן בעמוד המתאים.

בשימוש בשירותיו ובמוצריו של הקבלן, הלקוח מסכים לכך שלא תעשה שימוש במשאב האינטרנט של הקבלן או בכל אחד ממוצריו באופן שיפר את זכויותיו של צד שלישי או יגרום לו נזק. . אסור להשתמש במוצרים ובשירותים של הקבלן למטרות בלתי חוקיות, וכן למטרות העלולות להביא להעמדה לדין משפטי של הלקוח.

6. מדיניות החזר

בהתאם לערבויות שניתנו על ידי הצד הקבלן כפיצוי בגין נזקים, במקרה בו צד הלקוח אינו שבע רצון מהשירות: בהתאם לחקיקה הנוגעת למכירות בחנויות מקוונות, הזכות לרוכש לבטל את הזמנתו. תוך 2 ימי עסקים מיום מתן השירות לו. על מנת להסכים על החזרה, על הלקוח ליצור קשר עם ‎+7 495 988 3345 או לשלוח בקשה בכתב אל [email protected]

7. מידע חשוב אחר.

משאב האינטרנט של הקבלן עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הצד הקבלן אינו אחראי למדיניות הפרטיות שהוא נוקט ולתוכן באתרי האינטרנט שלו, כמו גם לאתרים שלהם בכלל.

אם צד הלקוח צריך לבקש מהקבלן עותק של המידע המאוחסן על צד הלקוח, הוא יכול לעשות זאת באמצעות אנשי הקשר המפורטים בסעיף "אנשי קשר" במשאב האינטרנט. אנא זכור כי בהתאם לחוקי המדינה שלך, ייתכן שתחול תשלום עבור שירות זה.