Kullanım Sözleşmesi. Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacak olan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme, aralarında akdedilmiştir. hottelecom.net, bundan sonra "Şirket" ve hizmet alıcısı, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır, birlikte "Taraflar"dır.

2 GİRİŞ

Müşteri, Şirketin web sitesine kaydolarak ve kişisel bir hesap (hesap) oluşturarak bu Sözleşmenin şartlarını kabul ettiğini onaylar. Müşteri, birincil ve esas iletişim aracının elektronik posta olduğunu kabul eder. Müşteri, Şirketten elektronik bildirim almayı kabul eder. Müşteri, Sözleşme süresi boyunca kişisel verilerinin saklanmasına ve işlenmesine onay verdiğini teyit eder. Müşteri, sipariş vermek, ödeme yapmak ve hizmetleri yönetmek için Şirketin web sitesindeki kişisel hesabını kullanır.

3 SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşmenin amacı, Şirket tarafından telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasında Tarafların hukuki ilişkilerini düzenlemektir. Anlaşma, bu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları tanımlar. 

4 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Şirket.

4.1.1 Şirket, Müşteriye telekomünikasyon hizmetleri sağlar; yani kiralık olarak sanal numaraların sağlanması, sesli aramaların işlenmesi, SMS, faks mesajları ve diğer iletişim hizmetleri. 

4.1.2 Şirket yalnızca kendi numara veri tabanından numaralar sağlamaktadır. Şirket, Müşteri tarafından talep edilen belirli numaraları sağlamamaktadır. 

4.1.3 Şirket, hizmetlerin uygulanması ve sağlanması için gerekli teknik ekipmanın bakımı için her türlü çabayı göstermektedir. Şirket, hizmet sağlamak için kullanılan ekipmanı değiştirebilir. Bu tür değişiklikler tamamen Şirketin takdirindedir ve Müşterinin önceden izni alınmadan gerçekleştirilebilir.

4.1.4 Şirket, sağlanan hizmetlerin bir parçası olarak Müşteriye gerekli ölçüde teknik destek ve yönetimsel tavsiye sağlar.

4.1.5 Şirket, yasal ve diğer düzenleyici düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerden dolayı ve ayrıca bu numarayı kullanarak iletişim hizmetlerinin sağlanmasına devam edilmesinin Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı imkansız olması durumunda, sağlanan numarayı değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda Şirket, Müşteriye değiştirme işlemini mümkün olan en kısa sürede bildirmelidir. Numara değişimi, Müşteriye hiçbir ek ücret ödemeden sağlanır. Şirket, Taraflar arasındaki ilişkinin kapsamı dışında kalan numaranın değiştirilmesiyle ilgili olarak Müşterinin olası ek maliyetlerinden sorumlu değildir.

4.1.6 Müşterinin bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Şirket, hizmetlerin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir.

4.1.7 Şirket, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin ve/veya talep edilen belge paketinin eksik olması durumunda Müşteriye hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Şirketin, Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan ve/veya sağlanan belgelerin doğruluğundan şüphe duyması halinde, Şirket, hizmet sunumunun herhangi bir aşamasında ek bilgi veya belge talep edebilir. Şirket, Müşterinin yasa dışı eylemlerde bulunduğunu veya Şirket hizmetlerini gelecekte yasa dışı eylemlerde bulunmak için kullanmayı planladığını biliyorsa veya buna dair makul şüpheleri varsa, Şirket, hizmet sağlamayı durdurma ve Müşterinin hesabını, Müşteriden geri ödeme yapmadan bloke etme hakkına sahiptir. hesabının bakiyesi.

4.1.8 Şirket, mevzuat çerçevesindeki değişiklikler, sigorta koşulları, güvenlik gereklilikleri veya yasal belgelerdeki değişiklikler nedeniyle bu tür değişikliklerin gerekli olması halinde, Müşterinin önceden izni ve bildirimi olmadan bu Sözleşmenin şartlarını değiştirme hakkına sahiptir.

4.1.9 Şirket, sunduğu her türlü hizmetin tarifelerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.1.10 Şirket, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak taşıdığı hak ve yükümlülükleri, Müşterinin önceden izni olmaksızın üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir.

4.2 İstemci

4.2.1 Müşteri, hizmetler için zamanında ödeme yapmakla, yani bu Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca hizmetlerin ödenmesi için yeterli parayı hesap bakiyesine yatırmakla yükümlüdür.

4.2.2 Müşteri, numarayı etkinleştirmek için gerekliyse ve bu gereklilik numarayı sipariş etmeden önce Müşteriye iletilmişse, bir bireyin kimliğini doğrulayan belgeleri veya bir tüzel kişiliğin belgelerini sağlamakla yükümlüdür.

4.2.3 Müşteri, hizmette herhangi bir kesinti olduğunu fark etmesi durumunda derhal Şirkete bildirimde bulunmalıdır. Bir arızanın meydana geldiği anın geri sayımı, Müşterinin Şirketin destek hizmetiyle (telefon, e-posta veya Şirketin web sitesindeki çevrimiçi sohbet yoluyla) iletişime geçtiği andan itibaren başlar. Müşteri, şikayetin üzerinde çalışılabilmesi için Şirket tarafından talep edilen tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda Şirket sorunun çözümünü garanti etmemektedir.

4.2.4 Müşteri, sağlanan hizmetin yasa dışı, yasa dışı, üçüncü taraflara zararlı, potansiyel olarak tehlikeli, iftira niteliğinde veya herhangi bir şekilde bilgi veya hizmetlerin aktarımı, teklifi dahil olmak üzere yasa dışı, yasa dışı amaçlarla kullanılmayacağını garanti etmelidir. telif hakkını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, ticari markaları ihlal eden, pornografik veya herhangi bir şekilde suça yol açabilecek diğer materyaller. Şirketin hizmetlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.2.5 Müşteri, Şirketin destek hizmetiyle (telefonla, e-postayla veya Şirketin web sitesindeki çevrimiçi sohbet yoluyla) iletişime geçtiğinde, kibar bir şekilde ve sağlanan hizmetlerin kapsamı dahilinde iletişim kurmalıdır. Şirket, müstehcen dil, kabalık veya Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kapsamının aşılması durumunda Müşterinin taleplerine yanıt vermeme hakkına sahiptir.

4.2.6 Müşteri, Müşteriye sağlanan hizmetlerle ilgili her türlü şikayet, soru veya soruşturmanın ele alınmasında Şirket ile işbirliği yapacaktır. 

4.2.7 Müşteri, bu hizmetleri kullanan herhangi bir üçüncü tarafın bu Sözleşmenin koşullarına bağlı olacağını garanti eder.

4.2.8 Müşteri, IP telefon kullanımına kendi ülkesinde kanunların izin verdiğini teyit eder. Kendi ülkesinin yargı alanındaki kanunların ihlali durumunda, Müşteri tüm sorumluluğu üstlenir ve bu ihlalle ilgili tüm ek masrafları üstlenir. Bu durumda şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.9 Müşteri, işbu Sözleşmeyi kabul ederek en az 18 yaşında olduğunu teyit eder.

4.2.10 Müşterinin, Şirketin izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini başka herhangi bir tarafa devretme hakkı yoktur.

SERVİS SAĞLAMA VE GARANTİNİN 5 ÖZELLİĞİ

5.1 Şirket, mutlak kesintisiz hizmet sunumunu garanti etmez. Ancak Şirket, ağın ve hizmetin kesintisiz çalışmasını sağlamak ve hizmetleri mümkün olan en kısa sürede geri yüklemek için gerekli tüm adımları atıyor. 


5.2 Müşteri, işbu Sözleşmenin şartlarını kabul ederek, Şirketin acil durum hizmetlerine yapılan çağrılar ve acil durum hizmetlerine yapılan çağrılar için teknik destek sağlamadığını kabul eder.

5.3 Sanal numara, gelen aramaları, SMS'leri ve faks mesajlarını almaya yönelik bir hizmettir. Hizmetimiz SMS gönderimi sağlamamaktadır. Giden aramalar teknik olarak ayrı bir hizmet olup, talep edilmesi halinde özel bir form doldurularak verilebilmektedir. Lütfen daha fazla açıklama yapmadan giden aramaları reddetme hakkımızı saklı tuttuğumuzu unutmayın. Varsayılan olarak, giden aramalar Arayanın Kimliği (kiralık numara tanımlama hizmeti) olmadan sağlanır.Şirket, aramanın alıcısı için hangi numaranın belirleneceğini kontrol etmez. Arayan Kimliği hizmeti talep üzerine ek olarak etkinleştirilir. Arayanın Kimliği hizmeti tüm ülkelerde mevcut değildir ve sürekli olarak garanti edilmemektedir.

5.4 Çoğu numaranın etkinleştirilmesi 1-2 gün sürer. Bazı durumlarda numaranın etkinleştirilmesi 15 güne kadar sürebilir. Bunun nedeni Müşterinin belgelerinin kontrol edilmesi veya numaranın etkinleştirilmesine yönelik özel bir prosedür olabilir. Bir numaranın etkinleştirilmesine ilişkin uzun süreç, siparişin iptali ve para iadesi için gerekçe teşkil etmez.

5.5 Ücretsiz numaralar 800 ücretsiz numaradır (kod çoğu ülkede mevcuttur, ancak değişiklik gösterebilir). Hizmetin özelliği, ülke içinde arayanlar için bu tür aramaların ücretsiz olması, numaranın sahibi, yani Müşteri tarafından ödenmesidir. Ücretsiz numaralara gelen aramaların tarifesi her zaman dakika başınadır. Faturalandırma, yanıtlanan çağrının ilk dakikasından itibaren başlar; sesli karşılamalar da ücretlendirilir. Bu numaralar ülke içinden arama almak üzere tasarlandığından, diğer ülkelerden ücretsiz numaraların aranması garanti edilmez ve belirli ülkelerin iç özelliklerine bağlıdır. Diğer ülkelerden ücretsiz numaraların aranmaması, numaranın düzgün çalışmadığı anlamına gelmez.

5.6 SMS numaraları - gelen SMS'leri almak için kullanılan numaralar. Şirketin internet sitesinde “kayıt için” olarak işaretlenmiş ayrı bir numara grubu tahsis edilmiştir. Bu numaralar çevrimiçi hizmetlerden SMS almak için tasarlanmıştır. “Kayıt için” işareti, yerel sağlayıcının (numara kapasitesinin sahibi) SMS alma konusunda herhangi bir kısıtlama getirmediği, kendisine gönderilen tüm SMS'lerin numaradan alınabileceği anlamına gelir. Ancak Şirket, dünyadaki tüm hizmetlerden gelen tüm SMS'lerin kesinlikle numaraya başarıyla iletilebileceğini garanti etmez. Bir numara çoğu hizmetten başarılı bir şekilde SMS alıyorsa ve belirli bir hizmetten SMS almıyorsa, bu, numaranın düzgün çalışmadığı anlamına gelmez. Bu durum sipariş iptali, oda değişimi veya para iadesi için gerekçe teşkil etmez. Şirket, telefon numaralarının sağlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır ancak üçüncü taraf hizmetlerinde hesap oluşturmaya ilişkin hizmetler sağlamamaktadır. Numaranın "kayıt için" işareti yoksa, bu, yerel sağlayıcının (numara kapasitesinin sahibi) belirli (genellikle en yaygın) hizmetlerden SMS alımını sınırlayabileceği anlamına gelir. Yani Şirket, İnternet hizmetlerinden (WhatsApp, Telegram, Viber vb.) yanı sıra bankalardan, ödeme hizmetlerinden ve diğer ülkelerden "kayıt için" işareti olmayan numaralara SMS ve çağrı alınacağını garanti etmez.

5.7 Tüm sanal numaralar kiralama esasına göre sağlanır. Kiralama süresi sonunda yeni kullanıcılara numara atanabilir.

6 ÖDEME PROSEDÜRÜ

6.1 Şirketin tüm hizmetleri yalnızca ön ödeme esasına göre sağlanır ve ödemenin süresi dolana kadar çalışır.

6.2 Müşterinin masrafları şunları içerir: numara bağlantı ücreti - tek seferlik ödeme; abonelik ücreti - aylık ödeme; gelen aramaları yönlendirme ücreti - web sitesindeki tarifelere göre (yönlendirmenin sayısına ve türüne bağlı olarak faturalandırma dakika başına veya saniye başına yapılabilir), giden arama ücreti (Arayan Kimliği ile yapılan aramalar için dakika başına, aramalar için saniye başına faturalandırma) Arayanın Kimliği olmadan), diğer ücretli şirket Hizmetleri.

6.2 Numaraya ilişkin aylık abonelik ücreti, hizmetin etkinleştirildiği tarihten itibaren 1 (bir) takvim ayı sonra Müşterinin kişisel hesabının bakiyesinden otomatik olarak kesilir. Müşterinin bakiyesinde yeterli bakiye olmaması durumunda abonelik ücreti eksi olarak bakiyeden düşülür. Bakiyenin negatif olması durumunda borç ödenene kadar tüm hizmetlerin sağlanması durdurulur. Borcun Müşteri tarafından geri ödenmesi, Müşterinin hesabından henüz silinmemişse tüm hizmetleri otomatik olarak geri yükler. Borç nedeniyle numaranın kaldırılması müşteriye ek bildirimde bulunulmadan gerçekleştirilir. Müşteri hesabı bakiyesinde borcun oluştuğu andan itibaren Şirket'in tüm yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir ve kiralanan numara Şirket'in gerekli gördüğü herhangi bir zamanda silinebilir. Borçtan kaçınmak için Müşteri, abonelik ücreti otomatik olarak tahsil edilene kadar kişisel hesabındaki sanal numarayı bağımsız olarak silebilir. Müşteri numarayı silmediyse numara kiralamanın 1 ay uzatılmasını kabul ettiğini teyit eder.

6.3 Müşteri ödemelerinin iadesi, fonların Müşteri hesabının bakiyesine iadesi ve ücretli hizmetlerin yeniden hesaplanması aşağıdakilere uygun olarak gerçekleştirilir: İade Politikası Şirketler (iade politikasına bağlantı)

6.4 Müşterinin bu Sözleşme uyarınca ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Taraflar, Şirketin bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

7 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Bir tarafın haklı olarak sahip olduğu tüm fikri mülkiyet hakları, aynı tarafın mülkiyetinde olmaya devam edecektir.

7.2 Müşteri, Şirketin adını, ticari markasını veya fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde kullanmamalıdır. 

7.3 Tarafların yazılı izni olmadan fikri mülkiyet haklarının devri kesinlikle yasaktır.

8 GİZLİLİK

Şirket, Müşterinin kişisel verilerinin gizliliğini garanti eder. Ancak Şirket, Müşteri hakkında mevcut olan her türlü bilgiyi, resmi bir talep alınması şartıyla yerel sağlayıcıya (numara kapasitesi sahibi) ve/veya herhangi bir ülkenin kolluk kuvvetlerine aktarma hakkına sahiptir.

9 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

9.1 Şirket aşağıdaki durumlarda sorumlu değildir: dolaylı hasar durumunda, kazara veya müteakip hasar durumunda, iletişimin kesilmesi, veri kaybı, kar kaybı veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan ekonomik kayıplar nedeniyle.

9.2 Müşterinin Şirket hizmetlerini kullanırken numaranın ait olduğu ülkenin yasalarını ihlal etmesi durumunda, herhangi bir şikayet veya talep olması durumunda Şirket, Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9.3 Şirket, Sözleşmenin herhangi bir bölümünde, web sitesinde, kişisel hesabınızda, hesabınızda (fatura) veya Şirket tarafından sağlanan diğer belgelerde yer alan herhangi bir hata, eksiklik veya yanlış basımdan sorumlu değildir. Müşteri, bulunan bir hatayı Şirkete bildirebilir ve bu hata, Şirketin onayı ile düzeltilecektir.

10 MÜCBİR SEBEP

10.1 Şirket, kontrol koşulları dışında meydana gelen olaylar (doğal afetler, doğal afetler, afetler, fırtınalar, su baskını, kuraklık, elektrik çarpması, yangınlar, elektrik kesintileri, hasarlı elektrik hatları, bağlantı kaybı veya iletişim ve kabloların kopmasından kaynaklanan hasarlar, ticaret savaşı, hükümet eylemi, yaptırımlar, lisansın kesintisi veya iptali, savaşlar, askeri operasyonlar ve sivil karışıklıklar nedeniyle düzenleyiciler, yasa koyucular veya telekomünikasyon operatörleri de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafça herhangi bir hizmetin sağlanmasındaki kesinti, hata veya gecikmeler nedeniyle.

10.2 Mücbir sebepler neticesinde doğabilecek sonuçlardan Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11 TAZMİNAT ÖDEMESİ

Müşteri, işbu Sözleşmeyle ilgili tazminat miktarına bakılmaksızın Şirketin, kurucularının, bağlı kuruluşlarının, bağlı ofislerinin, yönetiminin ve personelinin, herhangi bir şikayet veya tahsilat talebiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir cezayı tazmin etmek zorunda kalmayacağını kabul eder. Müşteriye hizmet vermek için. Müşteri, kurucuları, bağlı ortaklıkları, bağlı ofisleri, yönetimi ve personeli tarafından temsil edilen Şirketin, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmadığını kabul eder. Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılması veya kullanılamaması, alınan bilgilerin gizliliği, hata ve eksiklikler, arızalar, virüsler, veri aktarımında gecikmeler, hizmetin kesintiye uğraması veya veri kaybı nedeniyle.

12 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİ

12.1 Bu Sözleşme, Müşterinin Şirketin web sitesinde bir kullanıcı hesabı oluşturduğu andan itibaren yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir.

12.2 Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmenin koşullarından herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

12.3 Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda Şirketin Müşteriye karşı tüm yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır.

13 DİĞER

13.1 Bu Sözleşme, her iki Taraf arasında tam bir anlayış teşkil etmektedir. Daha önce yapılan sözlü veya yazılı herhangi bir beyan veya anlaşmanın, bu Sözleşmenin şartlarıyla çelişmesi durumunda hiçbir hukuki etkisi olmayacaktır.

13.2 Taraflar, Polonya Cumhuriyeti ve AB'nin mevcut mevzuatının gereklilikleri uyarınca yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.